Informatie over de inhoud van deze website

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Broekhuizen Automaterialen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broekhuizen Automaterialen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Broekhuizen Automaterialen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Broekhuizen Automaterialen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Broekhuizen Automaterialen probeert alles in het werk te stellen om misbruik te voorkomen, noch is Broekhuizen Automaterialen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Broekhuizen Automaterialen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.